Zrównoważone Finanse
Dla Nowego Świata

Nadajemy Nowy Sens Usługom Finansowym

21 PAŹDZIERNIKA 2022
Digital Knowledge Village, Warszawa
TRANSMISJA ONLINE


DEBATA OKSFORDZKA
PANEL ODPOWIEDZIALNYCH TEZA
Zrównoważone finanse ESG
nie uratują nas
przed katastrofąRekomendacje rynkowe EFPA Polska

MASTERCLASS JÓZEFA WANCERA
Co znaczy być przyzwoitym
w usługach finansowych?

WEBINARY: PERYSKOP INWESTYCYJNY: INWESTOWANIE TEMATYCZNE


Generali Investments TFI SA: Wyzwania przyszłości
Adam Woźny i Michał Milewski Zarządzający Funduszami, Generali Investments TFI SA


Investors TFI SA: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynkach i możecie zapytać? Jarosław Niedzielewski odpowiada na pytania Doradców
Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Investors TFI

NN Investment Partners TFI SA: Czas na zmianę inwestycyjnego paradygmatu. Co nowa, rynkowa rzeczywistość oznacza dla obligacji, akcji oraz surowców?
Paweł Sadowski, Starszy Menedżer ds. Dystrybucji, NN Investment Partners TFI SA


Pekao TFI SA: Nie szkoda róż, gdy płonie las - nasze perspektywy dla globalnych rynków finansowych
Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI S.A.

TFI PZU SA: Czy spółki sektora medycznego są odpowiedzialne społecznie?
Łukasz Jakubowski, Zarządzający w Biurze Rynku Akcji, TFI PZU S.A.

WEBINARY: DOBRE PRAKTYKI W DORADZTWIE FINANSOWYM


Bank Pekao SA: Dobre praktyki w doradztwie finansowym
Katarzyna Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Bank Pekao SA


Dom Inwestycyjny Xelion Sp z o.o.: Jak zachwycić Klienta? Najlepsze narzędzia wspierające pracę Doradcy. Sprawdzone rozwiązania Domu Inwestycyjnego Xelion
Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu, Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.mBank SA: Od ryzy papieru do jednego kliknięcia – cyfrowa rewolucja obsługi klienta private banking. Czy najzamożniejsi klienci oczekują usług zarządzaniu majątkiem w kanałach zdalnych? Jak technologia wspomaga budowanie relacji z klientem i rozwój kompetencji doradcy?
Aleksandra Żukowska, Dyrektor Sprzedaży Bankowości Prywatnej, Paweł Koralewski i Łukasz Kryk, Doradcy Private Banking & Wealth Management, Certyfikowani Doradcy EFPA, mBank SAPRZESŁANIA XIII KONGRESU

Społeczność sektora finansowego dzisiaj potrzebuje kultury zaufania, odpowiedzialności i budowania dobra wspólnego

Zrównoważone finanse to nie strategia inwestycyjna. To strategia przetrwania i zrównoważonego rozwoju świata

Nadajmy nowy sens usługom finansowym dla budowy finansowej odporności i dobrostanu Klientów: edukacja finansowa, potrzeby Klientów, profesjonalne doradztwo

UCZESTNICY XIII KONGRESU

Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA Polska i Kandydaci

Menadżerowie i eksperci polskiego rynku kapitałowego i doradztwa finansowego

Absolwenci i studenci ostatnich lat studiów, zainteresowani pracą na rynku finansowym

Klienci usług finansowych

Przedstawiciele firm partnerskich i organizacji branżowych

Przedstawiciele instytucji regulacyjnych i nadzorczych

XIII KONGRES EFPA TO:

KALEJDOSKOP PROGRAMOWY KONGRESU

MISTRZOWIE
Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Vodeno, jeden z pierwszych polskich startupowców w sektorze bankowym nadal we wspaniałej formie. "Warto się buntować w dobrej sprawie", przekonuje swoimi działaniami, angażując się w nowe przedsięwzięcia, które mają zachwycać Klientów usług finansowych.
MEGATRENDY
Jowita Michalska, Digital University, niezrównana propagatorka i edukatorka cyfrowych kompetencji i nowoczesnego przywództwa w Polsce, rysuje ponadsektorową mapę trendów i procesów, które transformują branże w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby i oczekiwania współczesnego klienta.
PANEL KLIENTÓW
Szukając odpowiedzi, na pytania: "Czego pragną Klienci? Czy rozumiemy ich potrzeby i branże?", oddajemy im głos. Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska, rozmawia z Klientami banków i firm doradztwa finansowego. Wśród nich wspaniały aktor i dyrektor teatru, wybitna polska przedsiębiorczyni, adwokat i menadżerowie.
WAŻNA ROZMOWA
Doradcy finansowi w Polsce pracują już z Klientami ponad 25 lat. Czy w sytuacji kryzysowej telefon do zaufanego doradcy finansowego wisi na lodówce Klienta? Jak zwiększać odporność finansową i majątek Polaków? Jarosław Fuchs, Wiceprezes Banku Pekao SA w rozmowie z Mariolą Szymańską, Prezeską EFPA Polska.
INTERWENCJE
Na czym polega wartość profesjonalnej usługi doradczej? Dlaczego planowanie finansowe dla Klientów w Polsce powinno być dostępne, bezpieczne i profesjonalne? Studium przypadku z rynku brytyjskiego.
GLOBALNY PERYSKOP INWESTYCYJNY
Doświadczony Ekspert Goldman Sachs rysuje mapę nowej ery w zarządzaniu aktywami Klientów: megatrendy inwestycyjne i produktowe w odpowiedzi na nowe potrzeby i oczekiwania Klientów.
SESJE RYNKOWE
Inwestowanie tematyczne: webinary eksperckie prowadzą Zarządzający.
OKIEM EKSPERTA
Marcin Żółtek, TFI PZU SA, zaprzęgnie swoje doświadczenie rynkowe, wnikliwość i refleksję i przedstawi swoją wizję znaczenia i potencjału ESG jako głos wprowadzający do debaty oksfordzkiej.
DEBATA OKSFORDZKA
Panel odpowiedzialnych, czyli tych, którzy mają wpływ na wykorzystanie finansów i inwestycji dla dobrej transformacji naszej planety. Bitwę na argumenty nad tezą: Zrównoważone finanse ESG nie uchronią nas przed katastrofą, poprowadzi Grzegorz Nawrocki. W drużynach Propozycji i Opozycji mocne Zawodniczki i Zawodnicy.
STUDIA PRZYPADKÓW W DORADZTWIE
Studia przypadków w doradztwie finansowym, różni Klienci, różne etapy życia, różne potrzeby: planowanie finansowe, technologia w usłudze doradczej, jakość doświadczenia Klienta. Webinary eksperckie: Bank Pekao SA, mBank SA, Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
EFPA Polska: REKOMENDACJE RYNKOWE
Certyfikowani Partnerzy EFPA Polska przedstawiają rekomednacje dla rynku doradztwa finansowego w Polsce, w oczekiwaniu na Nowy Wykaz Tytułów Zawodowych uznanych przez Regulatora.
TURNIEJ WIEDZY O INWESTOWANIU ESG
Zmierz się z pytaniami ekspertów nt. inwestowania ESG, zdobądź laury Turnieju Wiedzy o Inwestowaniu ESG i nagrody.
MISTRZOWIE
Józef Wancer, Budowniczy i Lider polskiej bankowości w rozmowie z Barbarą Stęchły, Wiceprzewodniczącą Rady EFPA Polska.
PO GODZINACH
Wspólny wieczór i zabawa niespodzianka.

PRELEGENCI


Małgorzata Anczewska

WICEPREZES EFPA POLSKA,
CZŁONEK ZARZĄDU IWEALTH MANAGEMENT


Carla Brown

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA,
OAKMERE WEALTH MANAGEMENT,
CHARTERED FINNANCIAL PLANNER, FPFS


Kamil Cisowski

DYREKTOR ZESPOŁU
ANALIZ I DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
XELION W DI XELION SP. Z O.O.


Jarosław Fuchs

WICEPREZES ZARZĄDU,
PION BANKOWOŚCI PRYWATNEJ
I PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH,
BANK PEKAO SA


Przemysław Furlepa

WICEPREZES ZARZĄDU
BANKU BNP PARIBAS SA
ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZAR BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I BIZNESOWEJ


ŁUKASZ JAKUBOWSKI

ZARZĄDZAJĄCY W BIURZE
RYNKU AKCJI TFI PZU SA


Łukasz Kędzior

PREZES ZARZĄDU PEKAO TFI SA


PAWEŁ KORALEWSKI

DORADCA PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT, CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFP, MBANK SA


ŁUKASZ KRYK

DORADCA PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT,
CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFP, MBANK SA


ARKADIUSZ MASTALEREK

CZŁONEK ZARZĄDU DI XELION SP. Z O.O.


Jowita Michalska

Założycielka Digital University


Michał Milewski

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI
GENERALI INVESTMENTS TFI SA


Grzegorz Nawrocki

dziennikarz
wydawca


JAROSŁAW NIEDZIELEWSKI

DYREKTOR DEPARTAMENTU
INWESTYCJI INVESTORS TFI


PROF. ALK DR HAB. BOLESŁAW ROK

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO


MAŁGORZATA JARCZYK-ZUBER

CHIEF ESG INNOVATION OFFICER,
ING BANK ŚLĄSKI SA


KAROL CIUK

DYREKTOR ZESPOŁU ZARZĄDZANIA STRATEGIAMI GLOBALNYMI, ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM, CFA, CAIA, PEKAO TFI SA


KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ

PREZES ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH


KRZYSZTOF PRASAŁ

PREZES ZARZĄDU DI XELION SP. Z O.O.


EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ

30% CLUB POLAND,
PREZESKA STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH


MAREK RYBIEC

PREZES ZARZĄDU
IWEALTH MANAGEMENT


Paweł Sadowski

STARSZY MENEDŻER DS. DYSTRYBUCJI
NN INVESTMENT PARTNERS TFI SA


HANIA SCHMIDT

HEAD OF QUANTITATIVE INVESTMENT
STRATEGIES CLIENT PORTFOLIO MANAGEMENT
FOR EMEA AND INDIA


ANDRZEJ SEWERYN

AKTOR, REŻYSER,
PEDAGOG, DYREKTOR TEATRU


WOJCIECH SOBIERAJ

PREZES ZARZĄDU VODENO


Barbara Stęchły

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY EFPA POLSKA,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA
PIONEM SPRZEDAŻY
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA


Mariola Szymańska

PREZES EFPA POLSKA


KATARZYNA TOMASZEWSKA

DYREKTOR DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI
PRYWATNEJ I USŁUG MAKLERSKICH,
BANK PEKAO SA


Józef Wancer

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA SA


MARCIN WLAZŁO

DYREKTOR BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO


Adam Woźny

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI GENERALI INVESTMENTS TFI SA


MARCIN ŻÓŁTEK

WICEPREZES ZARZĄDU TFI PZU SA


ALEKSANDRA ŻUKOWSKA

DYREKTOR SPRZEDAŻY BANKOWOŚCI PRYWATNEJ,
CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFP, MBANK SA

PROGRAM KONGRESU

9:15 - 9:25
Otwarcie XIII Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska, Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska
9:25 - 9:45
Nowe finanse dla nowego świata
Jak być „rozrabiaką” rynkowym w dobrej sprawie?
Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Vodeno
9:45 - 10:05
GAME CHANGERS
Najważniejsze trendy technologiczne 2022 i ich wpływ na przyszłość
Jowita Michalska, Digital University
10:05 - 10:50
PANEL KLIENTÓW: Zobaczmy naszą przyszłość w innych branżach
Czy doradcy rozumieją nasze branże, nasze potrzeby, nasze oczekiwania?
Moderator: Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska
Paneliści: Solange Olszewska, Przedsiębiorczyni; Robert Czernik, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Aristo Pharma; Andrzej Seweryn, Aktor, Dyrektor teatru; Piotr Szymczak, Adwokat; Elwir Świętochłowski, Członek Zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau; Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu Bigram SA
10:50 - 11:05
WAŻNA ROZMOWA
Odporność finansowa i majątek Polaków: jaka przyszłość?
Jarosław Fuchs, Wiceprezes Banku Pekao SA w rozmowie z Mariolą Szymańską, Prezeską EFPA Polska

Przerwa
11:20 - 11:40
POTĘGA PLANOWANIA FINANSOWEGO
Planowanie finansowe drogą do finansowego dobrostanu. Studium z rynku brytyjskiego
Carla Brown, Dyrektor Zarządzająca, Oakmere Wealth Management, Chartered Finnancial Planner, FPFS
11:40 - 12:00
NOWA DEKADA W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI
Jak zmienia się zarządzanie aktywami w świecie big data, algorytmów i machine learning?
Hania Schmidt, Head of Quantitative Investment Strategies Client Portfolio Management for EMEA and India
12:00 - 12:30
PERYSKOP INWESTYCYJNY: inwestowanie tematyczne
Sesje równoległe:
Generali Investments TFI SA: Wyzwania przyszłości
Adam Woźny i Michał Milewski Zarządzający Funduszami, Generali Investments TFI SA


Investors TFI SA: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynkach i możecie zapytać? Jarosław Niedzielewski odpowiada na pytania Doradców
Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Investors TFI


NN Investment Partners TFI SA: Czas na zmianę inwestycyjnego paradygmatu. Co nowa, rynkowa rzeczywistość oznacza dla obligacji, akcji oraz surowców?
Paweł Sadowski, Starszy Menedżer ds. Dystrybucji, NN Investment Partners TFI SA


Pekao TFI SA: Nie szkoda róż, gdy płonie las - nasze perspektywy dla globalnych rynków finansowych
Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI S.A.


TFI PZU SA: Czy spółki sektora medycznego są odpowiedzialne społecznie?
Łukasz Jakubowski, Zarządzający w Biurze Rynku Akcji, TFI PZU S.A.Przerwa
13:15 - 13:35
PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA: ESG to nie strategia inwestycyjna. To strategia przetrwania
Marcin Żółtek, Wiceprezes TFI PZU SA
13:35 - 14:50
debata oksfordzka, PANEL ODPOWIEDZIALNYCH
TEZA: Zrównoważone finanse ESG nie uratują nas przed katastrofą
Marszałek Debaty: Grzegorz Nawrocki, Dziennikarz
Uczestnicy Debaty: Przemysław Furlepa, Wiceprezes BNP Paribas Bank Polska SA; Łukasz Kędzior, Prezes Pekao TFI SA; Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief Esg Innovation Officer, ING Bank Śląski SA; Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego; Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP; Ewa Radkowska-Świętoń, 30% Club Poland, Prezeska Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych; Marek Rybiec, Prezes Zarządu, iWealth Management, EFPA ESG Advisor; Marcin Wlazło, Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao
14:50 - 15:20
DOBRE PRAKTYKI W DORADZTWIE FINANSOWYM
Sesje równoległe:
Bank Pekao SA: Dobre praktyki w doradztwie finansowym
Katarzyna Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Bank Pekao SA


Dom Inwestycyjny Xelion Sp z o.o.: Jak zachwycić Klienta? Najlepsze narzędzia wspierające pracę Doradcy. Sprawdzone rozwiązania Domu Inwestycyjnego Xelion
Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu, Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.


mBank SA: Od ryzy papieru do jednego kliknięcia – cyfrowa rewolucja obsługi klienta private banking. Czy najzamożniejsi klienci oczekują usług zarządzaniu majątkiem w kanałach zdalnych? Jak technologia wspomaga budowanie relacji z klientem i rozwój kompetencji doradcy?
Aleksandra Żukowska, Dyrektor Sprzedaży Bankowości Prywatnej, Paweł Koralewski i Łukasz Kryk, Doradcy Private Banking & Wealth Management, Certyfikowani Doradcy EFPA, mBank SAPrzerwa
15:35 - 16:00
SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DORADCA JEST WYKWALIFIKOWANY? NOWY WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH
Rekomendacje rynkowe EFPA Polska. Wręczenie dyplomów dla Certyfikowanych Partnerów EFPA Polska
16:00 - 16:10
VI Turniej Wiedzy o Inwestowaniu ESG: ceremonia zwycięzców
16:10 - 16:40
WAŻNA ROZMOWA: MASTERCLASS JÓZEFA WANCERA
Co znaczy być przyzwoitym w usługach finansowych?
Józef Wancer, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA w rozmowie z Barbarą Stęchły, Wiceprzewodniczącą Rady EFPA Polska
16:40 - 17:00
PODSUMOWANIE XIII KONGRESU EFPA POLSKA
18:00 - 21:00
WSPÓLNY WIECZÓR GOŚCI, PARTNERÓW I CERTYFIKOWANYCH DORADCÓW EFPA
Koncert i zabawa niespodzianka